تبلیغات
دنیای عربی - نكات چالش انگیز1
دنیای عربی
عربی كاربردی
جمعه 15 خرداد 1394 :: نویسنده : لیلا احمدی

-انواع ما :

1-ما شرطیه : نقش" ما" مانند "من" شرطیه است مثال : " وما تفعلوا من خیرٍیعلمه الله " (عربی 2 ریاضی ص 87)

2-ما موصوله : نقش "ما" مانند "من"موصوله تابع شرایط جمله است مثال : وقع ما وقع (عربی 2 ریاضی ص 3)

ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للعالمین" (عربی 2 ریاضی ص 9) أكمل الفراغ علی حسب ما قرأناه(عربی 2 ریاضی ص 9) 

3-ما استفهامیه :هرگاه بعد از "ما" استفهامیّه فعل لازم یا فعل متعدی كه مفعول دارد یا جمله اسمیه یا شبه جمله یا افعال ناقصه بیایند "ما" مبتدا و محلا مرفوع خواهد بود اگر بعد از "ما"استفهامیه فعل متعدی بیاید كه نیازبه مفعول داشته باشد "ما" مفعول به و محلا منصوب می آید)

"وما تلك بیمینك یا موسی " (عربی 2 ریاضی ص 25) ماذا یطلب الشاعر ؟(عربی 2 ریاضی ص 83) لِمَ خلق

الله...؟(عربی 2 ریاضی ص120)

4-ما مصدریه : حرف مصدری است كه با  بعدش به مصدر تأویل می شود : الف : ظرفیه زمانیه : مثال :"وأوصانی بالصلاة و الزكاة ما دُمتُ حیاً"   المسلمون متفرقون ماداموا بعیدین عن الاسلام (عربی 2 ریاضی ص 119)           المومنون أقویاء ماداموا متمسكین بالقرآن (عربی 2 ریاضی ص 120)

ب : مصدریه غیر زمانیه : همراه با بعدش به مصدر تأویل می شود و نقشش تابع شرایط جمله است مثال : "آمنوا كما آمن الناس"

5--ما تعجبیه : نكره تامّه است و نقش مبتدا و محلا مرفوع دارد مثال : ما اجمل الربیعَ – ما أحسن التواضعَ (عربی 3 انسانی ص 152 )

6-ما زائده : الف : بعد از "اذا " می آید مثال : إذا ما حضر المعلم سكت الطلاب

ب : بعد از "متی" می آید مثال : "متی ما تأتِ أعلّمك "

ج : بعد از حرف جر می آید مثال : عمّا قریبٍ سیبدأ الامتحان

د : بعد از "لاسیّ" می آید مثال : لا سیّما

ه : بعد از "احیانا"،"كثیرا"و"قلیلا" می آید مثال: كثیراً ما نصحتك – كثیراَ ما یخطأ الناس فی التفریق بین التواضع و صغر النفس (عربی پیش دانشگاهی ص 12 )

و: بعد از "ایّ" می آید مثال : أیّما التلمیذین كافأتَ؟

7-ما نافیه : فعل ماضی یا مضارع یا جمله اسمیه را منفی می كند مثال : ما شاهدوا شیئاً (عربی 2 ریاضی ص 3)

فما متاع الحیاةالدنیا فی الاخرة الا قلیلاً(عربی 2 ریاضی ص 31 )

8-ما نافیه شبیه به لیس : اسم را مرفوع و خبر را منصوب می كند اما اگر بعد از آن الّا بیاید دیگر عمل نمی كند

مثال : ما التواضعُ الّا الأدبُ (عربی پیش دانشگاهی ص 12 )

9-ما كافّه : حرفی است كه به إنّ و اخواتها و افعال "كثُر،قلّ شدّ" یا به حرف جر متصل می شود مثال : إنّما اللهُ علیمٌ

نكته : در صورتی كه« ما» به حرف مشبهه متصل نشده باشد دیگر« ما كافه »نمی باشد . مانند « إن ما سیكون هو أعظم» (عربی 3 ریاضی – ص 52) در اینجا «ما» اسم موصول می باشد.

 

15- انواع من

1- من شرطیه : الف : هرگاه بعد از من شرطیه افعال ناقصه یا فعل لازم یا فعل متعدّی بیاید كه مفعول داشته باشد "من" مبتدا و محلا مرفوع می شود. مثال : من حََفَرَبئراً لاخیه وقع فیها (عربی 2 ریاضی ص 87 ) من طلب العلی سهر اللیالی (عربی 2 ریاضی ص 89) من یتأمّلْ قبل الكلام یسلمْ من الخطأ (عربی 2 ریاضی ص 87) من صبر نال إلی الحقّ
 2– من یكن صاحبَ حقّ لا یتنازل عن حقه

 ب : هرگاه بعد ازمن شرطیه فعل متعدّی بیاید كه به مفعول نیاز داشته باشد "من" مفعول به و محلا منصوب می شود. مثال : من تنصرْ أنصرْهُ

ج : هرگاه من شرطیه بعد از حرف جربیاید "من"محلا مجرور به حرف جر می شود. مثال :بمن تُفاخرْ أفاخرْ

د : هرگاه من شرطیه به اسمی اضافه شود"من" مضا ف الیه ومحلا مجرور می شود. مثال : كتاب من تقرأْ أقرأْ

 2- من استفهامیه : الف : هرگاه بعد ازمن استفهامیه فعل لازم یا فعل متعدّی كه مفعول دارد یا جمله اسمیه یا شبه جمله یا افعال ناقصه بیایند "من" مبتدا و محلا مرفوع می شود.مثال :من یقرع الباب؟ من ضحك؟ من هو معلمك؟ من عندك؟ من فی الملعب؟ من كان یضحك؟ من یصبُّ الحجارة علی الغاصبین؟(عربی 2 ریاضی ص 83)

ب : هرگاه بعد از من استفهامیه فعل متعدّی بیایدكه نیاز به مفعول داشته باشد "من" مفعول به و محلا منصوب می شود مثال : من تحبّ؟

ج : هرگاه من استفهامیه بعد ازحرف جر بیاید "من" محلا مجرور به حرف جر می شود مثال : بمن استعنتَ علی بناء بیتك؟

د : هرگاه من استفهامیه به اسمی اضافه شود "من" مضاف الیه و محلا مجرورمی شود. مثال : كتاب من قرأتَ؟

3- من موصوله : به تناسب نقش،" من " در جمله محلا مرفوع یا محلا منصوب یا محلا مجرور می شود.مثال" یسبح له من فی السماوا ت و الارض"(عربی ص 82) – العاقل من ابتعد عن الباطل (عربی 2 ریاضی ص 8)

4- من نكره موصوفه :

 الف :" من" موصوف باشد: یا من أتیتَ تحمل البشائر ( عربی 3 انسانی ص 131) ب : "من" بعد از نِعمَ می آید مثال : نعمَ من هو فی سرّ و إعلان

5 - من زائده : كفی بنا فضلاً عمّن غیرنا

 نکاتی از درس:

نكته 1: هرگاه خبر مفرد نكره باشد به صورت معرفه ترجمه می شود. مثاال : هذا تلمیذٌ :این دانش آموز است

نكته 2 : هرگاه اسم علم تنوین بگیرد یا "ال" بگیرد باز معرفه به علم است مثال :حسینٌ – الحسین

نكته 3:گاهی دو یا سه اسم معرفه به اضافه می شوند مثال : تُثبت لنا صدق ادعاء نزول القرآن(عربی 2 ریاضی ص 29)

در مواردی  كه چند اسم به یكدیگراضافه شده باشند برای تشخیص معرفه یا نكره بودن به آخرین مضاف الیه توجه می كنیم .

نكته4:"ة" جزء حروف یك كلمه است و كلمه مستقلی نیست ولی "ه" ضمیر است و كلمه مستقلی است.مثال : نتیجة كذبه

نكته5: از بین اسامی خداوند فقط لفظ جلاله "الله" معرفه به علم است .

نكته 6 : اضافه لفظی (صفت مقلوب)در واقع اضافه صفت به موصوف است كه همیشه برای تركیبهای اضافه لفظی معادل فارسی مناسبی نمی یابیم و گاه ناگزیریم این تركیبها را به صورت صفت و موصوف ترجمه كنیم مثال : (العذر عند كرام الناس مقبولٌ: عذر خواهی نزد مردم پسندیده مورد قبول است)

نكته 7: هرگاه بعد از اسم اشاره مفرد اسم نكره جمع بیاید اسم اشاره به صورت جمع ترجمه می شود مثال : هذه هدایا : اینها هدیه هائی هستند.

منابع:

۱- شرح ابن عقیل

۲-راهنمای معلم

۳-مبادی العربیة ج ۴

۴- الجدول

۵- موسوعة صرف و نحو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 15 خرداد 1397 12:17 ب.ظ
резинки для фитнеса поштучно
купить украина
фитнес резинки годо
эспандер резинка для фитнеса для
подростка для рук
резинки для фитнеса дешева
резінки для фітнесу
эспандеры резинки киев
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:37 ق.ظ
оформить кредит онлайн срочно
взять кредит онлайн на карту
в украине срочно
займы на карту срочно без отказа
кредит на карточку без процентов
круглосуточный онлайн кредит на карту в украине
взять кредит на карту круглосуточно
кредит онлайн в украине
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:12 ب.ظ
резиновая петля для спорта
купить фитнес резинки
резинка для тренировок
резинка для фитнеса купить
резинка для фитнеса для ног
جمعه 17 فروردین 1397 03:48 ب.ظ
Once you’re looking at the completed gadgets view, you’ll notice
the huge range of costs that objects can promote for
on eBay.
جمعه 17 فروردین 1397 11:48 ق.ظ
I have included a fantastic hyperlink which details how to decide the make with the mark on the classic treasure.
جمعه 17 فروردین 1397 04:59 ق.ظ
Tharika, which was rather difficult to read.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:44 ب.ظ
When the supplies used.. It might be a good suggestion to start out off smaller.
After you find your treasures, break them up for re-use.
یکشنبه 2 مهر 1396 09:46 ق.ظ
Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be
on the web the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people
consider worries that they just do not know about.

You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
پنجشنبه 23 شهریور 1396 06:27 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems as though you relied on the video to make your
point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something
informative to read?
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:29 ب.ظ
It's genuinely very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I simply use web for that
purpose, and take the hottest information.
شنبه 14 مرداد 1396 08:54 ب.ظ
It's actually a nice and helpful piece of information. I'm glad
that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this.

Thanks for sharing.
شنبه 7 مرداد 1396 09:38 ق.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
پنجشنبه 5 مرداد 1396 01:23 ق.ظ
Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Opera, it looks fine
but when opening in Internet Explorer, it has some
overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
awesome blog!
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:34 ب.ظ
Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you propose starting with a free platform
like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally confused ..
Any tips? Many thanks!
جمعه 18 فروردین 1396 02:14 ب.ظ
Hello to every one, the contents present at this site
are truly remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : لیلا احمدی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
[cb:blog_title]
قالب وبلاگ

[cb:blog_title]
[cb:blog_slogan]
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]،
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،
[ [cb:post_create_date] ] [ [cb:post_create_time] ] [ [cb:post_author_name] ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] :: [cb:pages_no]

درباره وبلاگ
[cb:blog_logo]
[cb:blog_description]
نظر سنجی
[cb:poll_question]
[cb:poll_answer]

صفحات جانبی
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : [cb:stat_today_view] نفر
بازدیدهای دیروز : [cb:stat_yesterday_view] نفر
كل بازدیدها : [cb:stat_total_view] نفر
بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view] نفر
بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view] نفر
تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author] عدد
كل مطالب : [cb:stat_total_post] عدد
آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]
امکانات وب
[cb:blog_script]


✿ کد صوتی مهدوی برای وبلاگ شما ✿

http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/45.gif
َ